تابلو برق اتوماتیک مجهز به کنتاکتورهای مشخص شده با آمپر خروجی ژنراتور که در زمان قطع برق شهری ظرف مدت 7 الی 15 ثانیه  به صورت اتوماتیک با فرمان گرفتن از برد کنترل دستگاه را روشن کرده و برق ژنراتور را به مصرف کننده می دهد، توسط شارژر باتری در تابلو اتوماتیک باتری دستگاه دائما آماده استارت و در شارژر مطلوب می باشد.  تابلو کنترل کننده دیزل ژنراتور مجهز به برد کنترل PLC با مارک های مختلف جهت نشان دادن و کنترل کردن میزان سطح آب رادیاتور، میزان فشار روغن، میزان دمای آب و روغن، میزان دور دیزل و …، مجهز به کلید اتوماتیک متناسب با آمپر خروجی ژنراتور جهت قطع کردن برق ژنراتور در مواقعی که آمپر بیش از حد استفاده می شود است.و همچنین این تابلو برق ساخته شده از اسکلت الکترو استاتیک بارنگ کوره ای و مینیاتورهای مرغوب و نشان گر ساعات کار دیزل و … است.