تابلو خازن یا تابلو بانک خازنی چیست

غالبا در موتورهای الکتریکی پر قدرت و سیم پیچ ها و یا هر مصرف کننده ایی از این دست برای راه افتادن به نیروی مضاعفی نیاز دارد که در صورت نبود توان کافی در برق مجموعه این توان را از شبکه میگیرد.

این اتفاق باعث این میشود که هزینه هایی زیادی بابت این دریافت از شبکه متحمل میشویم.

در این صورت ما نیاز به بانک خازن داریم که در لحظه راه افتادن موتور این برق از شبکه تامین نشود و در یک لحظه خازن عمل میکند و ان برق اضافی است که لحظه استارت را تامین میکند.

این تعریف بسیار ساده ایی در مورد چگونگی عملکرد خازن و بانک خازنی بود.

نکات مثبت در گذاشتن تابلو برق بانک خازنی وجود دارد که از جمله میتوان به کاهش سطح مقطع کابل ها و کاهش تلفات مسیر درجریان و کاهش هزینه مصرف برق را اشاره کرد.

در تابلو بانک خازن به اجناسی از قبیل : خازن . کنتاکتور خازنی . رگلاتور . فیوز . کلید اصلی . سکسیونر و شاسی نیاز داریم.

کنتاکتور خازنی و عملکرد آن :در لحظه ورود خازن به مدار جریان بسیار زیادی از مدار میگذرد که در کنتاکتور های ساده به پلاتین آن ضربه وارد میکند و یا در برخی موارد آنها را از بین میبرد . اما در کنتاکتور خازنی که برای این منظور در نظر گرفته شده یک سری کنتاکت کمکی تعبیه شده که با وسیله سیم های مقاومتی به کنتاکت اصلی وصل شده و از نظر مکانیکی به صورتی تنظیم شده که کنتاکت کمکی قبل از کنتاکت اصلی در مدار بسته میشود و جریان اولیه از طریق مقاومت ها صورت میگیرد و پس از این کنتاکتهای مقاومتی از مدار خارج شده و جریان الکتریکی از طریق کنتاکت های اصلی کنتاکتور انجام میشود.