کلید محافظ جان و یا به عبارتی RCCB , RCD , RCBO  

نوعی کلید میباشد که با مقایسه جریان در سیمهای رفت و برگشت در موقعی که به هر دلیل اختلافی بین جریان های رفت و برگشت وجود داشته باشد وارد عمل شده و لافاصله مدار را قطع میکند.

در صورت نرمال یک مدار الکتریکی میزان جریان رفت با میزان جریان برگشت برابر میباشد که در صورت نابرابر شدن این جریان بین این دو محافظ جان مدار را قطع میکند.

وجود این اختلاف ممکن است بر اثر اتصال بدنهٔ یکی از دستگاه‌های الکتریکی باشد که در آن جریان الکتریکی به جای برگشتن از راه سیم نول از راه زمین به منبع باز می‌گردد که اصطلاحاً گفته میشود که جریان نشت پیدا کرده است.

 این دستگاه جریان‌های نشتی کوچکی را که توسط فیوز  در مدار شناسایی نمی‌شوند اما می‌توانند زمینه‌ساز آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شوند را شناسایی و مدار را در چند دهم یا صدم ثانیه قطع می‌کند.

جریان نشتی ممکن است از طریق بدن شخصی که با زمین تماس دارد و به صورت اتفاقی بدنش با قسمت برق دار مدار تماس پیداکرده است به وجود آید، کلیدهای محافظ جان به گونه‌ای طراحی شده اند که پیش از آسیب ‌رسیدن به فرد مدار را قطع می‌کنند.

در صورتی که ما در مداری نیاز داشته باشیم که کلید محافظ جان هم به عنوان محافظ جان هم به عنوان کلید مینیاتوری عمل کند از محافظ جان RCBO استفاده میکنیم.